赠傅都曹别(轻鸿戏江潭)  齐发国际老虎机

作者:鲍照      朝代:南北朝
赠傅都曹别(轻鸿戏江潭)原文
【赠傅都曹别】

轻鸿戏江潭,孤雁集洲沚 。
邂逅两相亲,缘念共无已 。
风雨好东西,一隔顿万里 。
追忆栖宿时,声容满心耳 。
落日川渚寒,愁云绕天起。
短翮不能翔,徘徊烟雾里 。

赠傅都曹别(轻鸿戏江潭)拼音解读
【zèng fù dōu cáo bié 】 【赠傅都曹别】
qīng hóng xì jiāng tán ,gū yàn jí zhōu zhǐ 。 轻鸿戏江潭,孤雁集洲沚 。
xiè hòu liǎng xiàng qīn ,yuán niàn gòng wú yǐ 。 邂逅两相亲,缘念共无已 。
fēng yǔ hǎo dōng xī ,yī gé dùn wàn lǐ 。 风雨好东西,一隔顿万里 。
zhuī yì qī xiǔ shí ,shēng róng mǎn xīn ěr 。 追忆栖宿时,声容满心耳 。
luò rì chuān zhǔ hán ,chóu yún rào tiān qǐ 。 落日川渚寒,愁云绕天起。
duǎn hé bú néng xiáng ,pái huái yān wù lǐ 。 短翮不能翔,徘徊烟雾里 。

※提示:拼音为程序生成,因此多音字的拼音可能不准确。

轻鸿戏江潭,孤雁集洲沚。
轻快的飞鸿戏耍在水边,离群的孤雁栖息在小渚。

邂逅两相亲,缘念共无已。
不期而遇竟能相爱相亲,情意深长彼此永无终止。

风雨好东西,一隔顿万里。
遭风遇雨只得东西分飞,顷刻之间便已相隔万里。

追忆栖宿时,声容满心耳。
回想那双宿双栖的情景,你的音容充满我的心耳。

落日川渚寒,愁云绕天起。
落日使小洲的寒意转浓,愁云更绕天际弥漫而起。

短翮不能翔,徘徊烟雾里。
短小的翅膀哪能高飞远翔,孤独徘徊在寒烟浓雾里。

参考资料:
1、褚斌杰中国历代诗词精品鉴赏(上册):青海人民出版社,2001年:628
2、王景霓郑孟彤汉魏六朝诗译释:黑龙江人民出版社,1983年:207页

轻鸿戏江潭,孤雁集洲沚(zhǐ)
傅都曹:诗人的一位傅姓、为都曹之职的友人。都曹:都官尚书属下的曹官。轻鸿:轻捷善飞的天鹅。鸿:鸿鹄,即天鹅。潭(xún):水崖。集:鸟栖止曰集。洲沚:水中的洲岛,沚:水中小洲。“轻鸿”二句以“轻鸿”喻傅都曹,以“孤雁”喻己。

(xiè)(hòu)两相亲,缘念共无已。
邂逅(不期而遇。缘念:这里指两人相遇是有缘且感情好。无已:无止。

风雨好(hào)东西,一隔顿万里。
好:喜好。顿:顿时。

追忆栖(qī)宿时,声容满心耳。
追忆:回忆。栖宿时:指住在一起时。声容:声音容貌。

落日川渚寒,愁云绕天起。
川渚:江中小洲。

短翮(hé)不能翔,徘徊烟雾里。
翮:这里指翅羽。短翮:言翅膀短,不能高翔。

参考资料:
1、褚斌杰中国历代诗词精品鉴赏(上册):青海人民出版社,2001年:628
2、王景霓郑孟彤汉魏六朝诗译释:黑龙江人民出版社,1983年:207页

轻鸿戏江潭,孤雁集洲沚。
邂逅两相亲,缘念共无已。
风雨好东西,一隔顿万里。
追忆栖宿时,声容满心耳。
落日川渚寒,愁云绕天起。
短翮不能翔,徘徊烟雾里。

  这首诗是鲍照赠朋友诗中的代表作。由于通篇用“比”体,虽是一般齐发国际老虎机,却有着浓郁的乐府民歌气息。自汉魏以来,在文人作家所写的齐发国际老虎机中,这一首还是很有创造性的。

  全诗十二句,每四句一节,共三节。“轻鸿”四句写与傅都曹志趣相投,亲切订交。“风雨”四句,写两人分手惜别时情景。“落日”四句,设想别后离愁,并写自己看不到出路的苦闷。从结构看,并无什么大的起伏波澜,只是闲闲说起,怅怅结束。然而感情深挚,思绪万千,体现了诗人一腔孤愤。

  全诗以“鸿”喻傅都曹,以“雁”自喻,此甚易知。但郑玄《毛诗笺》:“小曰雁,大曰鸿。”古人往往以鸿鹄并称而以凫雁对举,鸿鹄象征清高,凫雁则迹近微贱,可见此诗一开头便有扬傅而抑己的倾向,显得傅尊而己卑。而在“鸿”字上,诗人更着一“轻”字,“轻”自然有可能轩翥于高空;而在“雁”上却用了一个“孤”字,“孤”者,离群索居,寂寥无侣之谓。而“戏江潭”与“集洲沚”,一则高翔遨戏,一则独自幽栖,不仅动静不同,抑且有得意与失志之分。这两句看似客观描述,实已两相对照,说明彼此命运若云泥之悬殊。不过当二人无心邂逅,却又过从甚密,两两相亲。“邂逅”句表面上似平铺直叙,实际上已隐含一层转折;而第四句“缘念共无已”则又深入一层。“缘”者缘分,“念”者思念,“无已”,无终尽之谓。夫缘分无终尽,思念亦无终尽,非但作者对傅“缘念无已”,即傅对作者亦复如是,此正所谓“共无已”。这两句本写双方交谊笃厚,情深意惬,却以极平淡之笔出之,仿佛毫不着力。这就叫举重若轻,好整以暇。

  第二节第一句“风雨好东西”,颇费解。钱仲联先生《鲍参军集注增补》引张玉谷《齐发国际老虎机赏析》云:“言遭风雨而东西分飞也。”则“好”字无着落。钱增补云:“按,‘风雨’句‘好’字去声。语本于《尚书·洪范》:‘星有好风,星有好雨。’《伪孔传》:‘箕星好风,毕星好雨。’孔颖达《正义》:‘箕,东方木宿。毕,西方金宿。’”按:钱所引证皆是。“好”与“善”无论为形容词、名词或动词,皆属同义。如言“好谋善断”,即善谋善断也。《洪范》之意,盖言东方箕星善于引起刮风,西方毕星善于招来下雨。鲍照此句则近于倒装,言东方之星善风,西方之星善雨,风雨方向不一,则鸿与雁亦随之不得不分飞两地,故下文紧接“一隔顿万里”,“顿”者顿时、立即之谓。语近夸张,故情弥激切。且人在相聚时每当境不觉,及别后追思,则有不可骤得之感。所以作者此处乃把笔锋掉转,“追忆”二句盖设想别后回忆当初同在一处“栖宿”之时(闻人倓《齐发国际老虎机笺》引《禽经》:“凡禽,林曰栖,水曰宿),则‘心耳’之间充满了彼此的‘声容’“。这里流露别后互相思念之情已溢于言表,却全从侧面虚写,文势虽小有跌宕,仍不显得着力。如果反复咏叹,自会觉得一往情深。谢灵运写情,多从内心矛盾曲折处进行峭硬的刻画,不深思冥索不易体会;而鲍照则多以自然平淡出之,仿佛古人说的“有若无,实若虚”。但鲍诗写情多发自肺腑,稍加咀嚼,便回味无穷。

  最后四句,乍看全是景语,实则句句抒情。“落日”本身就是孤寂的象征,因日落而川渚生寒,则孤寂中带出了凄凉萧瑟的苦味。“愁云”句明点“愁”字,而“愁云”竟多得“绕天起”,则愁之不得解脱可想而知。“短翮”句以雁之不能高翔远引喻己之窘迫局促,说明诗人的处境是多么使他苦恼。“徘徊”句乃找不到出路的最形象的描写。试想万里晴空,鸿雁高飞,该是多壮观的景象;而今却徘徊于烟雾迷茫之中,会感到透不过气来,这真是悲剧性的场面了。好友远别,满腹心事再也无人可以倾诉,因赠别而自伤身世,从诗人构思的逻辑性来看,也是很自然的。全诗在戛然而止之中有着情韵不匮的余味,令人叹服。

参考资料:
1、陈君慧齐发国际老虎机三百首:北方文艺出版社,2013年:242-243页
背诵
赠别 ,友人 ,友谊 ,抒情 ,寂寞

相关翻译

写翻译

赠傅都曹别(轻鸿戏江潭)翻译

轻快的飞鸿戏耍在水边,离群的孤雁栖息在小渚。 不期而遇竟能相爱相亲,情意深长彼此永无终止。 遭风遇雨只得东西分飞,顷刻之间便已相隔万里。 回想那双宿双栖的情景,你的音容充满我的心耳。 落日使小洲的寒意转浓,…展开

翻译:

轻快的飞鸿戏耍在水边,离群的孤雁栖息在小渚。 

不期而遇竟能相爱相亲,情意深长彼此永无终止。 

遭风遇雨只得东西分飞,顷刻之间便已相隔万里。 

回想那双宿双栖的情景,你的音容充满我的心耳。 

落日使小洲的寒意转浓,愁云更绕天际弥漫而起。 

短小的翅膀哪能高飞远翔,孤独徘徊在寒烟浓雾里。

折叠

相关赏析

写赏析

赠傅都曹别(轻鸿戏江潭)赏析

  这首诗是鲍照赠朋友诗中的代表作。由于通篇用“比”体,虽是一般齐发国际老虎机,却有着浓郁的乐府民歌气息。自汉魏以来,在文人作家所写的齐发国际老虎机中,这一首还是很有创造性的。   全诗十二句,每四句一节,共三节。“轻鸿”…展开

赏析:

这首诗是鲍照赠朋友诗中的代表作。由于通篇用“比”体,虽是一般齐发国际老虎机,却有着浓郁的乐府民歌气息。自汉魏以来,在文人作家所写的齐发国际老虎机中,这一首还是很有创造性的。

全诗十二句,每四句一节,共三节。“轻鸿”四句写与傅都曹志趣相投,亲切订交。“风雨”四句,写两人分手惜别时情景。“落日”四句,设想别后离愁,并写自己看不到出路的苦闷。从结构看,并无什么大的起伏波澜,只是闲闲说起,怅怅结束。然而感情深挚,思绪万千,体现了诗人一腔孤愤。

全诗以“鸿”喻傅都曹,以“雁”自喻,此甚易知。但郑玄《毛诗笺》:“小曰雁,大曰鸿。”古人往往以鸿鹄并称而以凫雁对举,鸿鹄象征清高,凫雁则迹近微贱,可见此诗一开头便有扬傅而抑己的倾向,显得傅尊而己卑。而在“鸿”字上,诗人更着一“轻”字,“轻”自然有可能轩翥于高空;而在“雁”上却用了一个“孤”字,“孤”者,离群索居,寂寥无侣之谓。而“戏江潭”与“集洲沚”,一则高翔遨戏,一则独自幽栖,不仅动静不同,抑且有得意与失志之分。这两句看似客观描述,实已两相对照,说明彼此命运若云泥之悬殊。不过当二人无心邂逅,却又过从甚密,两两相亲。“邂逅”句表面上似平铺直叙,实际上已隐含一层转折;而第四句“缘念共无已”则又深入一层。“缘”者缘分,“念”者思念,“无已”,无终尽之谓。夫缘分无终尽,思念亦无终尽,非但作者对傅“缘念无已”,即傅对作者亦复如是,此正所谓“共无已”。这两句本写双方交谊笃厚,情深意惬,却以极平淡之笔出之,仿佛毫不着力。这就叫举重若轻,好整以暇。

第二节第一句“风雨好东西”,颇费解。钱仲联先生《鲍参军集注增补》引张玉谷《齐发国际老虎机赏析》云:“言遭风雨而东西分飞也。”则“好”字无着落。钱增补云:“按,‘风雨’句‘好’字去声。语本于《尚书·洪范》:‘星有好风,星有好雨。’《伪孔传》:‘箕星好风,毕星好雨。’孔颖达《正义》:‘箕,东方木宿。毕,西方金宿。’”按:钱所引证皆是。“好”与“善”无论为形容词、名词或动词,皆属同义。如言“好谋善断”,即善谋善断也。《洪范》之意,盖言东方箕星善于引起刮风,西方毕星善于招来下雨。鲍照此句则近于倒装,言东方之星善风,西方之星善雨,风雨方向不一,则鸿与雁亦随之不得不分飞两地,故下文紧接“一隔顿万里”,“顿”者顿时、立即之谓。语近夸张,故情弥激切。且人在相聚时每当境不觉,及别后追思,则有不可骤得之感。所以作者此处乃把笔锋掉转,“追忆”二句盖设想别后回忆当初同在一处“栖宿”之时(闻人倓《齐发国际老虎机笺》引《禽经》:“凡禽,林曰栖,水曰宿),则‘心耳’之间充满了彼此的‘声容’“。这里流露别后互相思念之情已溢于言表,却全从侧面虚写,文势虽小有跌宕,仍不显得着力。如果反复咏叹,自会觉得一往情深。谢灵运写情,多从内心矛盾曲折处进行峭硬的刻画,不深思冥索不易体会;而鲍照则多以自然平淡出之,仿佛古人说的“有若无,实若虚”。但鲍诗写情多发自肺腑,稍加咀嚼,便回味无穷。

最后四句,乍看全是景语,实则句句抒情。“落日”本身就是孤寂的象征,因日落而川渚生寒,则孤寂中带出了凄凉萧瑟的苦味。“愁云”句明点“愁”字,而“愁云”竟多得“绕天起”,则愁之不得解脱可想而知。“短翮”句以雁之不能高翔远引喻己之窘迫局促,说明诗人的处境是多么使他苦恼。“徘徊”句乃找不到出路的最形象的描写。试想万里晴空,鸿雁高飞,该是多壮观的景象;而今却徘徊于烟雾迷茫之中,会感到透不过气来,这真是悲剧性的场面了。好友远别,满腹心事再也无人可以倾诉,因赠别而自伤身世,从诗人构思的逻辑性来看,也是很自然的。全诗在戛然而止之中有着情韵不匮的余味,令人叹服。

折叠

作者介绍

鲍照 鲍照 鲍照(412?-466)字明远,东海(今江苏省涟水县北)人。出身贫寒。因向宋临川王刘义庆献诗而受到赏识,被任为国侍郎。文帝时迁中书舍人。临海王子项镇荆州,鲍照又任前军参军,所以世称鲍参军。后临海王谋反,鲍照死于乱军之中。他生活在南北中国分裂,门阀士族当权的时代,一生关心国家命运,对刘宋王朝的政治深为不满。但由于「家世贫贱」而在宦途上饱受压抑。鲍照是宋代成…详情

赠傅都曹别(轻鸿戏江潭)原文,赠傅都曹别(轻鸿戏江潭)翻译,赠傅都曹别(轻鸿戏江潭)赏析,赠傅都曹别(轻鸿戏江潭)阅读答案,出自鲍照的作品

版权声明:本文内容由网友上传(或整理自网络),原作者已无法考证,版权归原作者所有。齐发国际老虎机文网免费发布仅供学习参考,其观点不代表本站立场。

转载请注明:原文链接 | http://www.oxnardobgyn.com/shi/2340.html

诗词类别

鲍照的诗词

古文典籍

热门名句

热门成语


Copyright © 2011-2018 |齐发国际老虎机文网 | 赣ICP备18007976号 |关于我们|